Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Kráľovstvo nebeské je najvzácnejšie (Mt 13, 45-46)
Ďalej podobné je kráľovstvo nebeské kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly; keď našiel drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju.