Launch Sermon Player

Ranná Kázeň – „Kristus” – „Mesiáš” – „Pomazaný” (J 4, 25-26)
Žena Mu povedala: Viem, že prichádza Mesiáš, ktorý sa volá Kristus; keď Ten príde, oznámi nám všetko. Riekol jej Ježiš: Ja som to, ktorý rozprávam s tebou.