Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Len jedno je potrebné: Prísť! (Zj 22, 17)
Duch a nevesta hovoria: Príď! Kto počúva, nech povie: Príď! Kto žízni, nech príde! Kto chce, nech si naberie zadarmo vodu života!