Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Meno Pána Ježiša (Mt 1, 21)
„Porodí syna a dáš Mu meno Ježiš; lebo On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov.”