Launch Sermon Player

Štedrovečerná kázeň: Miesto Pána Ježiša v našom živote (L 2, 7)
I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto.