Launch Sermon Player

Večerná kázeň: L(4, 22)
„A všetci Mu prisviedčali, obdivovali slová milosti, ktoré vychádzali z Jeho úst, a hovorili: Či Tento nie je syn Jozefov?“

Káže: Olinka Kaňuchová