Close
Log In using Email
Video positioning image

Milosť pre každého

Večerná kázeň: L(4, 22) „A všetci Mu prisviedčali, obdivovali slová milosti, ktoré vychádzali z Jeho úst, a hovorili: Či Tento nie je syn Jozefov?“ Káže: Olinka Kaňuchová