Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Moc kríža (L 23, 50-54)
A hľa, muž zo židovského mesta Arimatie, menom Jozef, ktorý bol radca, muž dobrý a spravodlivý, a nesúhlasil s ich radou a skutkom, ale očakával kráľovstvo Božie, prišiel k Pilátovi a prosil ho o Ježišovo telo. Keď Ho sňal, zavinul Ho do plátna a položil do hrobu vytesaného v skale, v ktorom ešte nikto nikdy neležal. A bol deň prípravy a nastávala sobota.