Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Mk(9, 27-29)
„Ale Ježiš ho chytil za ruku a zodvihol, a on vstal. Keď (Ježiš) vošiel do domu a boli sami, spýtali sa Ho učeníci: Prečo sme ho my nemohli vyhnať? A On im odpovedal: Tento rod (démonov) môže vyjsť len modlitbou a pôstom.”

Káže: Olinka Kaňuchová