Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Izaiáš (60, 3)
„Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou.“
Mt (9,10)
„Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi!“

Káže: Lenka Janotková