Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Mt (6, 13b)
„ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na
veky. Amen.“

Káže: Marián Kaňuch