Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Ž(61, 4-5)
„Lebo si mojím útočiskom, si pevnou vežou pred nepriateľom. V Tvojom stane chcem byť hosťom naveky, utiekať sa do skrýše Tvojich krídel.“

Káže: Jozef Havrila