Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Môj blížny (L 10, 29)
Ale on sa chcel ospravedlniť a spýtal sa Ježiša: A kto mi je blížny