Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Na vrchu (2M 19, 20)
Hospodin zostúpil na vrch Sinaj, na končiar vrchu. Hospodin zavolal Mojžiša na končiar vrchu a Mojžiš vystúpil.