Launch Sermon Player

Ranná kázeň: 2Kr (13, 14-19)
„Keď Elízeus upadol do choroby, na ktorú zomrel, prišiel k nemu izraelský kráľ Jóáš a plakal nad ním: Otče môj, otče môj! Voz Izraela a jeho jazdci! Nato mu Elízeus povedal: Prines luk a šípy! I priniesol luk a šípy. Vtedy prikázal izraelskému kráľovi: Polož si ruku na luk! A keď si položil ruku na luk, Elízeus si položil ruky na ruky kráľove a povedal: Otvor okno na východ! Keď otvoril, Elízeus povedal: Vystreľ! Keď vystrelil, povedal: Hospodinov šíp víťazstva, šíp víťazstva nad Sýriou. Úplne porazíš Sýrčanov pri Aféku. Potom povedal: Vezmi šípy! Keď ich vzal, povedal izraelskému kráľovi: Udri na zem! Udrel trikrát, potom prestal. Tu sa na neho Boží muž rozhneval a povedal: Mal si udrieť päť alebo šesťkrát! Vtedy by si bol Sýriu úplne porazil. Ale teraz porazíš Sýriu trikrát.”