Launch Sermon Player

Večerná kázeň: J 3, 7-8
„Nediv sa, že som ti povedal: Treba sa vám znovu narodiť.  Vietor veje, kam chce: čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide: tak je s každým, kto sa narodil z Ducha.”

Káže: Oľga Kaňuchová