Launch Sermon Player

Ranná kázeň: 1Kr(17, 14)
„Lebo takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Z hrnca sa neminie múka, ani z krčaha nebude chýbať olej až do dňa, keď Hospodin zošle na zem dážď.”

Káže: Marián Kaňuch