Launch Sermon Player

Ranná kázeň: 2Kron 32, 30b-31
„Tak sa darilo Chizkijovi v každom jeho diele. Ale pri vyslancoch babylonských kniežat, ktorí prišli k nemu preskúmať zázračné znamenie, ktoré nastalo v krajine, ho Boh opustil, aby ho vyskúšal a poznal celé jeho zmýšľanie.“

Káže: Lenka Janotková