Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Nenechajme sa premôcť slabosťami ( Matúš 6, 24-34)

Nikto nemôže slúžiť dvom pánom;
lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa
bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.
Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť
alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm
a telo viac než odev? Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú,
ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste
omnoho viac ako oni? A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť
svoj vek čo aj len o lakeť? A o odev prečo ste ustarostení? Pozorujte
poľné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú; hovorím vám: Ani
Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak ako jedna z nich. Keď teda
poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju do pece hodia, Boh tak zaodieva, či
nie skôr vás, ľudia malej viery? Nebuďte teda ustarostení a nehovorte:
Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme
odievať? Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie,
že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho
spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. Nebuďte teda
ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má
deň svojho trápenia.“