Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Nové začiatky od Pána (L 1, 31)
„Ajhľa, počneš, porodíš syna a dáš Mu meno Ježiš.“