Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Oblečme si Pána Ježiša (R 13, 14)
Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte tak, aby vznikali v ňom zlé žiadosti.