Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Očakávanie od Vianoc (Iz 51, 3)
„Vskutku, Hospodin poteší Sion, poteší všetky jeho zrúcaniny. Jeho púšť zmení na Éden a jeho step na záhradu Hospodinovu. V ňom bude radosť a veselosť, chválospev a zvuk piesne.“