Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Ochotný postoj! (2M 35, 4-5, 20-21)

Mojžiš povedal celému zboru Izraelcov: Toto prikázal Hospodin: Vyberte medzi sebou dávky pre Hospodina! Každý, kto má ochotné srdce, prinesie Hospodinovi pozdvihovanú dávku: zlato, striebro a meď, … Potom celý zbor Izraelcov odišiel od Mojžiša.  Potom prišiel každý, koho tiahlo srdce a koho viedol ochotný duch; i prinášali Hospodinovi dávky na práce pre svätostánky, na všetku jeho službu a na posvätné rúcha.