Launch Sermon Player

Večerná kázeň: 1K (15, 3-4)
„Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem“

Káže: Olinka Kaňuchová