Close
Log In using Email

Odovzdávanie viery ďalším

Večerná kázeň: 1K (15, 3-4) „Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem“ Káže: Olinka Kaňuchová