Launch Sermon Player

1. sviatok vianočný: Odpovedať na Božie volanie (Ž 50, 1)
Mocný Boh, Hospodin, hovorí a oslovuje zem od slnka východu až k jeho západu.