Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Odpúšťajúci Nebeský Otec (L 6, 36)
Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec.