Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Ef(1, 7)
„V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti”

Káže: Olinka Kaňuchová