Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Mt (6, 9)
„Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje!”

Káže: Marián Kaňuch