Launch Sermon Player

Ranná kázeň: 5M 1, 1-3
“Toto sú slová, ktoré hovoril Mojžiš celému Izraelu za Jordánom na púšti, v Arábe naproti Súfu, medzi Páránom a Tófelom, Lábánom, Chacérótom a Dí-Záhábom. Od Chórebu cez Séírske pohorie až po Kádeš-Barnéu je jedenásť dní cesty. V štyridsiatom roku, v prvý deň jedenásteho mesiaca povedal Mojžiš Izraelcom všetko, čo mu pre nich prikázal Hospodin,”

Káže: Marián Kaňuch