Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Pán hľadá stratených (Mt 9, 9)
Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici, a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho.