Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Mt 28, 20b
“Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen.”

Káže: Oľga Kaňuchová