Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Pán Ježiš – Veľkonočný Baránok (1K 5, 7)
Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, veď ste nenakvasení, lebo aj náš veľkonočný Baránok, Kristus, bol za nás obetovaný.