Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Plynutie času a túžba po večnosti (Kaz 3, 11)
„Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc, len aby človek nevystihol od počiatku až do konca dielo, ktoré Boh vykonal.”