Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Poklad (Mt 13, 44)
Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl; od radosti nad ním ide, predá, čo má, a kúpi to pole.