Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Poslušnosť lásky (1M 29, 20)
„Tak Jákob slúžil za Ráchel sedem rokov, ale videlo sa mu to len ako niekoľko dní, lebo ju miloval. “