Launch Sermon Player

Večerná kázeň: L(6, 38)
„Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona; lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané.”

Káže: Olinka Kaňuchová