Launch Sermon Player

2.sviatok vianočný: Pôvodný význam Vianoc a ich symbolov (Sk 7, 56)
i riekol: Ajhľa, vidím nebesá otvorené a Syna človeka stáť na pravici Božej.