Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Povzbudenie, nádej v zápase (1Sam 1, 17-18)
„Nato jej Éli odpovedal: Choď v pokoji a Boh Izraela nech ti splní to, o čo si Ho prosila. Ona odpovedala: Kiež tvoja služobnica nájde milosť v tvojich očiach! Nato žena odišla svojou cestou, zajedla si a jej tvár už nebola smutná.”