Launch Sermon Player

Pán Boh nás zastavuje na cestách života. Hovorí ku nám a vysiela nás do života s novou nádejou a poslaním. Práve príbeh proroka Eliáša, ku ktorému Pán prehovoril v čase úzkosti, strachu a skrývania sa, môže byť povzbudením aj pre nás.