Launch Sermon Player

Večerná kázeň: J(2, 2)
„Pozvali na svadbu aj Ježiša a Jeho učeníkov.”

Káže: Marián Kaňuch