Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Praktické výzvy kresťanskej výzvy (I. časť)

„Pavel, väzeň Krista Ježiša, a brat Timoteos milovanému Filemonovi, nášmu spolupracovníkovi, sestre Apfii aj Archipovi, nášmu spolubojovníkovi, a zboru, ktorý je v tvojom dome. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. Ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek sa rozpomínam na teba v modlitbách, lebo počúvam o tvojej láske a vernosti, ktorú máš k Pánovi Ježišovi a ku všetkým svätým, (a prosím), aby sa tvoja účasť vo viere prejavovala poznávaním všetkého dobrého, ktoré je v nás a smeruje ku Kristovi. Brat môj, veľmi som sa totiž zaradoval a potešil z tvojej lásky, ktorou osviežuješ srdcia svätých. Preto, hoci v Kristovi by som ti smelo mohol rozkázať, čo sa ti patrí, pre lásku radšej prosím, ja, Pavel, starec, a teraz ešte aj väzeň pre Krista Ježiša, prosím ťa za svoje dieťa, ktoré som splodil vo väzení, za Onezima. Bol ti síce kedysi neužitočný, ale teraz je užitočný aj tebe aj mne.“ – Filemonovi 1, 1-11

Káže: Marián Kaňuch