Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Predstavy o Bohu (Žd 13, 12-14)
Preto aj Ježiš, aby posvätil ľud vlastnou krvou, trpel za bránou. Vyjdime teda k Nemu von za ohradu, znášajúc Jeho hanenie. Lebo nemáme tu trvalé mesto, ale hľadáme ono budúce.