Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Príprava stavby chrámu Božieho (1Kron 29, 13-18)
Tak teda, Bože náš, ďakujeme Ti a chválime Tvoje slávne meno. Veď ani ja ani môj ľud by sme neboli schopní priniesť toľké milodary. Veď od Teba je všetko, takže z Tvojej ruky sme Ti dali. Lebo sme pred Tebou cudzincami a usadlíkmi ako všetci naši otcovia.
Naše dni na zemi sú ako tieň a bez nádeje. Hospodine, Bože náš, všetka táto
hojnosť, ktorú sme pripravili, aby sme postavili dom Tvojmu svätému menu,
je z Tvojej ruky a Tvoje je všetko. Viem však, Bože môj, že skúmaš srdce a
obľubuješ si úprimnosť. Ja som z úprimného srdca ochotne obetoval všetko
toto, ba s radosťou som teraz videl, že i Tvoj ľud, tu prítomný, ochotne
obetoval. Hospodine, Bože Abraháma, Izáka a Izraela, našich otcov, zachovaj
to naveky ako vzor zmýšľania Tvojho ľudu a pripútaj si jeho srdce.