Launch Sermon Player

Nový rok: Prítomnosť Pána Ježiša v našich životoch (L 10, 41-42)
Odpovedal jej Pán: Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme.