Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Sme chrámom Ducha Svätého (2K 6, 16)
„Aké spojenie medzi chrámom a modlami? A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom.”