Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Svätá Trojica (1J 5, 7)
Lebo traja sú, ktorí vydávajú svedectvo [na nebi: Otec, Slovo a Duch Svätý, a títo traja jedno sú]: