Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Oz(6, 3)
„Poznávajme, snažme sa poznať Hospodina! Jeho príchod je istý ako ranná zora; príde k nám ako dážď, ako jarný dážď, čo zavlažuje zem.”

Káže: Olinka Kaňuchová