Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Tí, ktorí Ježišovi načúvajú, cestu pre život rozpoznávajú (Mt 17, 5)
Keď on ešte hovoril, ajhľa, jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte.”