Launch Sermon Player

Ranná kázeň: To, čo nás privádza k Ježišovi (Mt 2, 10)
Keď uzreli hviezdu, zaradovali sa veľkou radosťou.